Udskriv PDF
Du er her: Forside Smør- og Fedtmosen Delområder Fedtmosen
| |
Boghvedeholm
Cirkuspladsen
Det åbne land nord for Kildegården
Det åbne land vest og syd for Smørmosen
Fedtmosen
Skovbevoksede områder
Søer
De lysåbne arealer
Holmeengen
Kildegårdens jorder
Nord- og vestfolden & bræmmer langs Klausdalsbrovej
Smørmosen Nord
Smørmosen Syd
Træbanken
Kontakt

Gladsaxe Kommune
Vej- og Parkafdelingen
vejpark@gladsaxe.dk
www.gladsaxe.dk

Herlev Kommune
Center for Teknik og Miljø
ket@herlev.dk 
www.herlev.dk

 

Fedtmosen


 

Fedtmosen 2015

 

Fedtmosens nordøstlige ende består overvejende af blandet skov og mose. I den centrale og sydlige del findes flere søer, hvor der er flot udsigt ud over vandet. Fedtmosen har en høj rekreativ værdi, specielt i den centrale del, hvor der findes større lysåbne arealer med fint stisystem og gode opholdssteder med borde og bænke. Tibberup Å ligger i Fedtmosens sydligste del. Her findes flere større lysåbne arealer, der henligger som overdrev.

Umiddelbart uden for fredningsgrænsen i Fedtmosens nordlige ende ligger daginstitutionernes udflugtshus Madpakkehuset. I tilknytning til Madpakkehuset er der opstillet en friluftsudstilling om mosens planter og dyreliv.

Gladsaxe Kommune og Herlev Kommune (de sydligste tørvegrave) er plejemyndighed. Der er fem private parceller i delområdets nordvestlige del.