Udskriv PDF
Du er her: Forside Smør- og Fedtmosen Tværgående Undersøgelser og opfølgning
| |
Særlige naturtyper og arter
Invasive arter
Information
Undersøgelser og opfølgning
Rekreative muligheder
Kontakt

Gladsaxe Kommune
Vej- og Parkafdelingen
vejpark@gladsaxe.dk
www.gladsaxe.dk

Herlev Kommune
Center for Teknik og Miljø
ket@herlev.dk 
www.herlev.dk

 

Undersøgelser og opfølgning

 

 

Ramsløg og krybende læbeløs i Smørmosen 2015

 

Herlev Kommune

 

Tidligere registreringer af planter og dyr på Kildegårdens jorde samt søer i Smørmosen skal følges op ved nye undersøgelser i løbet af plejeperionden. Metoden følger statens feltskemaer for søer, moser og terrestriske områder.

Planter og småbiotpoer skal undersøges for at følge udviklingen i Smørmosens skovområder. Dertil skal resultaterne af yderligere pleje med høslæt og afgræsning undersøges i forhold til udvikling af florasammensætningen.

Tilstedeværelsen af områdernes insektliv skal registreres, f.eks. forekomst af sommerfugle, guldsmede mv., som indikatorer for områdets tilstand og forekomst af specielle planter. Effekten af de eksisterende snogebunker bør undersøges.

Smørmose søens tilstand skal undersøges, f.eks. ved måling af indholdet af klorofyl a.

En eventuel undersøgelse af området flagermus vil belyse hvilke arter, som lever i Smør- og Fedtmosen.

 

Gladsaxe Kommune

 

I foråret og sommeren 2015 er gennemført en undersøgelse, der omfattede registreringer af ynglefugle, ynglende frøer, vandplanter og vandsalamander i Gladsaxes del af Smør- og Fedtmosen. Undersøgelsen blev gennemført i to undersøgelsesrunder. Vandområdernes miljø- og naturtilstand blev vurderet ved at se på vandkvaliteten, undervandsvegetationens tilstand og registreringer af plante- og dyreliv. Der er god miljøtilstand, når der findes et varieret og artsrigt plante- og dyreliv. Undersøgelsen kan ses under Baggrund, Links og referencer.

Planteregistrering af mosens overdrev og lysåbne arealer blev fortaget i 2015. Et mindre udsnit af mosens mange plantearter er angivet i pdf-filer under Baggrund, Links og referencer. 

I løbet af plejeperioden vil der ske opfølgende registreringer af områderne.Skovområdet i Smørmosen skal undersøges for at følge småbiotopernes tilstand og skovens udvikling.