Udskriv PDF
Du er her: Forside Smør- og Fedtmosen Delområder Boghvedeholm
| |
Boghvedeholm
Græs- og skovarealer
Vandhul
Cirkuspladsen
Det åbne land nord for Kildegården
Det åbne land vest og syd for Smørmosen
Fedtmosen
Holmeengen
Kildegårdens jorder
Nord- og vestfolden & bræmmer langs Klausdalsbrovej
Smørmosen Nord
Smørmosen Syd
Træbanken
Kontakt

Gladsaxe Kommune
Vej- og Parkafdelingen
vejpark@gladsaxe.dk
www.gladsaxe.dk

Herlev Kommune
Center for Teknik og Miljø
ket@herlev.dk 
www.herlev.dk

 

Boghvedeholm

Græsarealer ved Gråpilevej

 

Det højtliggende areal mellem Fedtmosen og Smørmosen kaldes Boghvedeholm. Området består af åbne græsenge med stedvis tjørn og bævreasp samt mindre partier med ældre blandingsskov. Nogle af arealerne afgræsses af får og heste mens andre plejes med høslet. Den landskabelige værdi ligger i det frie udsyn over småbakkede marker i et velafgrænset landskabsrum.

Arealerne ejes og plejes af to private grundejere. Gråpilevej er en privat fællesvej, hvor de private grundejere samt Herlev Kommune forestår vedligeholdelsen. Gråpilevej og de privare havearealer indgår ikke i plejen.