Udskriv PDF
Du er her: Forside Smør- og Fedtmosen Baggrund
| |
Planer og lovgivning
Offentlighedens adgang
Landskabets historie
Dyr og planter
Næringsbelastning
Hydrologiske forhold
Tekniske anlæg
Links og referencer
Kontakt

Gladsaxe Kommune
Vej- og Parkafdelingen
vejpark@gladsaxe.dk
www.gladsaxe.dk

Herlev Kommune
Center for Teknik og Miljø
ket@herlev.dk 
www.herlev.dk

 

Baggrund

Under baggrund kan du finde baggrundsviden, der ligger til grund for eller supplerer plejeplanen. 

Afsnittet er opdelt i  

  • Planer og lovgivning: beskriver hvilke love og planer og bestemmelser Smør- og Fedtmosen er omfattet af.
  • Offentlighedens adgang: beskriver hvad man må i området.
  • Landskabets historie: beskriver den geologisk, kulturhistoriske udvikling i området, samt hvordan naturen i mosen udvikler sig.
  • Dyr og planter: beskriver biologiske forhold hos forskellige dyre- og plantegrupper.
  • Næringsbelastning: beskriver ...
  • Hydrologiske forhold: beskriver ...
  • Tekniske anlæg: beskriver de tekniske anlæg som er placeret indenfor fredningsområdet.
  • Links og referencer: beskriver kilder til mere information og anvendte kilder i plejeplanen.