Udskriv PDF
Du er her: Forside Smør- og Fedtmosen Delområder Det åbne land nord for Kildegården
| |
Boghvedeholm
Cirkuspladsen
Det åbne land nord for Kildegården
Græsarealer
Søer og vandhuller
Det åbne land vest og syd for Smørmosen
Fedtmosen
Holmeengen
Kildegårdens jorder
Nord- og vestfolden & bræmmer langs Klausdalsbrovej
Smørmosen Nord
Smørmosen Syd
Træbanken
Kontakt

Gladsaxe Kommune
Vej- og Parkafdelingen
vejpark@gladsaxe.dk
www.gladsaxe.dk

Herlev Kommune
Center for Teknik og Miljø
ket@herlev.dk 
www.herlev.dk

 

Det åbne land nord for Kildegården


Området består af en mosaik af eng- og græsarealer samt flere søer i forskellig størrelse og med tilhørende kratbevoksninger. Arealerne danner en bufferzone som overgang mellem landbrugsarealerne omkring Kildegården og de biologiske værdier i Fedtmosen.

Eng- og græsarealerne er delt i de tre områder Vest, Syd og Øst, da naturtilstanden og plejen er forskellig i hvert område.

Herlev Kommune er plejemyndighed.