Udskriv PDF
Du er her: Forside Smør- og Fedtmosen Tværgående Information
| |
Særlige naturtyper og arter
Invasive arter
Information
Undersøgelser og opfølgning
Rekreative muligheder
Kontakt

Gladsaxe Kommune
Vej- og Parkafdelingen
vejpark@gladsaxe.dk
www.gladsaxe.dk

Herlev Kommune
Center for Teknik og Miljø
ket@herlev.dk 
www.herlev.dk

 

Information

Informationsstolpe ved Svanesøen 2015. 

 

I 2012 udgav kommunerne en folder med stier i Smør- og Fedtmosen. I plejeperioden skal folderen opdateres og der skal opsættes folderkasser i Gladsaxe Kommunes del af mosen. Foldere skal jævnligt distribueres ud til de folderkasser, der er placeret ved indgangene til moseområdet. 

Ved Fugletårnet er der opsat tavler med QR-koder og information om forskellige fuglearter.

I løbet af plejeperioden er der planer om at opsætte QR-koder på indgangsstolperne. Dette skal informere om stisystemet, inventar og dyre- og plantelivet i området. Yderligere information om Smør- og Fedtmosen er tilgængeligt på Gladsaxe Kommune og Herlev Kommunes hjemmesider, samt på hjemmesiden www.friluftguiden.dk.  

Hjortespring Naturplejeforening har opsat informationstavler om foreningen og de græssende dyr ved foldene, der afgræsses af foreningens dyr. 

Ordensregler for ophold og færdsel i området står på indgangsstolperne til Smør- og Fedtmosen. 

Et fremtidigt projekt, er at sætte fokus på rekreative muligheder i området. Det indebærer bl.a. markering af nye vandre- og løberuter på eksisterende stier. 

Gladsaxe Kommune og Herlev Kommune vil gerne udvikle og fremme samarbejdet mellem frivillige og foreninger gennem formidling, naturpleje og eksempelvis det fremtidige projekt om markering af nye vandre- og løberuter.