Udskriv PDF
Du er her: Forside Smør- og Fedtmosen Delområder Smørmosen Nord
| |
Boghvedeholm
Cirkuspladsen
Det åbne land nord for Kildegården
Det åbne land vest og syd for Smørmosen
Fedtmosen
Holmeengen
Kildegårdens jorder
Nord- og vestfolden & bræmmer langs Klausdalsbrovej
Smørmosen Nord
Skovbevoksede områder
Søer
De lysåbne arealer
Smørmosen Syd
Træbanken
Kontakt

Gladsaxe Kommune
Vej- og Parkafdelingen
vejpark@gladsaxe.dk
www.gladsaxe.dk

Herlev Kommune
Center for Teknik og Miljø
ket@herlev.dk 
www.herlev.dk

 

Smørmosen Nord


 

 

Smørmosen 2015.

  

Smørmosen Nord består af en blanding moser, søer, skov og lysåbne arealer. Skov- og moseområderne henligger som uberørt natur med søer og vandhuller, der er delvist tilgroet med pile- og birkekrat. Området er et gammelt dødislandskab og søerne er opstået efter tidligere tiders tørvegravning. Områdets nordlige ende grænser op til Værebrovej og langs den østlige udkant ligger Hillerødmotorvejen.

Ved Værebrovej ligger der nogle kommunnale nyttehaver. Haverne ligger i det fredede område, men der er ikke sat mål og handlinger for plejen. Såfremt anvendelsen  som nyttehaver ophører, skal arealet inddrages som naturområde.

Gladsaxe Kommune er plejemyndighed. I områdets sydøstlige del er der et enkelt parcel, der ejes af Vejdirektoratet. Parcellen med pumpestationen i områdets nordøstlige del ejes af Nordvand.