Udskriv PDF
Du er her: Forside Smør- og Fedtmosen Tværgående
| |
Særlige naturtyper og arter
Invasive arter
Information
Undersøgelser og opfølgning
Rekreative muligheder
Kontakt

Gladsaxe Kommune
Vej- og Parkafdelingen
vejpark@gladsaxe.dk
www.gladsaxe.dk

Herlev Kommune
Center for Teknik og Miljø
ket@herlev.dk 
www.herlev.dk

 

Tværgående


Valmuer ved Klausdal.

 

Under dette afsnit beskrives områdets tværgående værdier, trusler og fokusområder. Prioriteringen er baseret på emner, som er meget vigtige for mosen, så som beskyttede naturtyper og arter. Forekomsten af invasive arter påvirker flora- og faunasammensætningen til mindre biologisk diversitet i området. Derfor er det et særligt indsatsområde i denne plejeplan.