Udskriv PDF
Du er her: Forside Smør- og Fedtmosen Om plejeplanen
| |
Vejledning til kort
Kontakt

Gladsaxe Kommune
Vej- og Parkafdelingen
vejpark@gladsaxe.dk
www.gladsaxe.dk

Herlev Kommune
Center for Teknik og Miljø
ket@herlev.dk 
www.herlev.dk

 

Om Plejeplanen


 

Plejeplanens formål

Målet med plejeplanen for Smør- og Fedtmosen er at udarbejde en langsigtet forvaltningsplan, der sørger for at plejen foregår på en måde, som sikrer områdets biologiske, landskabelige og rekreative værdier. Plejeplanen beskriver de metoder, der bruges til at styre naturens udvikling mod det ønskede mål.

 

Hvordan er plejeplanen opbygget

Plejeplanen er opdelt i følgende afsnit

  • Om plejeplanen: Kort beskrivelse af formål og opbygning. I venstre side af skærmen kan findes vejledning om brug af kortene.
  • Tværgående: I dette afsnit beskrives områdets særlige værdier og indsats på tværs i det fredede område. Det er særlige beskyttede naturtyper og arter, invasive arter, information og undersøgelser.
  • Delområder: Hvert delområde er beskrevet med et mål, handling, status og et kort over delområdet. Mange af delområderne er opdelt i deldelområder, fordi plejen er meget forskellig.
  • Baggrund: Afsnittet indeholder generelle informationer om de juridiske bindinger, landskabets historie og biologi, samt links og referencer.
  • Ordbog: Alfabetisk ordforklaring.
  • Kort: Her åbnes Giskort, hvor man kan tænde og slukke for mange forskellige temaer.

Hvad er tilladt

Plejeplanen er et redskab, der giver plejemyndighederne mulighed for, uden forudgående ansøgning om tilladelse fra Fredningsnævnet, at foretage indgreb, som er beskrevet i plejeplanen i det omfang der er redegjort for de ønskede foranstaltninger. Foranstaltninger, der ændrer tilstanden i et beskyttet naturområde, kan kun ske efter særlig tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 3. Ændringer og tiltag, som ikke er beskrevet i plejeplanen kræver dispensation fra Fredningsnævnet og evt. efter naturbeskyttelsesloven.

 

Denne plejeplan afløser Plejeplan for Smør- og Fedtmosen 2010 - 2015.  


For detaljeret kort over området klik her