Udskriv PDF
Du er her: Forside Smør- og Fedtmosen Delområder Træbanken
| |
Boghvedeholm
Cirkuspladsen
Det åbne land nord for Kildegården
Det åbne land vest og syd for Smørmosen
Fedtmosen
Holmeengen
Kildegårdens jorder
Nord- og vestfolden & bræmmer langs Klausdalsbrovej
Smørmosen Nord
Smørmosen Syd
Træbanken
Kontakt

Gladsaxe Kommune
Vej- og Parkafdelingen
vejpark@gladsaxe.dk
www.gladsaxe.dk

Herlev Kommune
Center for Teknik og Miljø
ket@herlev.dk 
www.herlev.dk

 

Træbanken

 

 

I Træbanken findes en plantesamling af danske træer og buske med navneskilte ved de enkelte arter og området fremstår som en ekstensivt drevet park, som ligger på en langstrakt bakke syd for Tibberup Å. 

I den nordlige del findes et shelter med bålplads, vandpost, borde og bænke til brug for primitiv overnatning. I Træbankens sydøstlige del findes et indhegnet areal, Hundeskoven, hvor hunde må løbe frit omkring.

Herlev Kommune er plejemyndighed.

 

Mål

Området skal være i overensstemmelse med Træbankens formål om at skabe en smuk, grøn oase, der kan lære de besøgende om botanikens verden. Det lysåbne præg skal opretholdes og tilgroning skal undgås. Parkudtrykket skal bevares og der skal fortsat kunne fremvises ca. 80 arter af træer og buske.

Området skal bevares som et vigtigt rekreativt område med mulighed for primitiv overnatning samt med mulighed for mindre teltlejr af kortere varighed i forbindelse med arrangementer og aktiviteter.  Hundeskoven, som er det eneste sted hunde må færdes frit i det fredede område, skal bevares.

 

Handlinger

  • Træer, buske og hegnsplantninger gennemgås mindst 1 gang i plejeperioden for beskæring og udtynding.
  • Der kan laves større engangspleje med udtynding og beskæring af træer, omflytning på enkelte træarter og efterplantning af manglende træer.
  • Træbankens græsstier, som fører rundt mellem træer og buske, klippes op til 4 gange årligt. De øvrige græsarealer klippes 1-2 gange årligt.
  • Mulighed for at lave QR-koder ved hvert træ og busk, som indeholder information om arten, f.eks. fra Danmarks Flora.
  • Mulighed for udvidelse af den eksisterende hundeskov ved Træbanken.

 

Status

Etablering og udvikling af Træbanken med dens træsamlingen samt borde, bænke, hundeskov, vandpost, bålplads, shelters og blev startet i 1995 og løb frem til 2003.

Det er planen, at området skal rumme flest mulige arter af de træer og buske, som er beskrevet i Politikens bog Træer og buske i landskabet. Ud af bogens ca. 130 arter er omkring 80 arter repræsenteret, hvilket ser ud til at være de arter, som kan trives under de vækstbetingelser Træbanken kan tilbyde.

Træbankens naturværdier er ret begrænsede på grund af den noget mere intensive pleje og rekreative brug og er ikke tildelet en HNV værdi, da den drives som park. De væsentligste naturværdier er de mange forskellige arter af træer og buske. Træbanken har til gengæld en høj rekreativ værdi som udflugts- og hundeluftningsområde.

I 2014 blev der opsat bænke samt en særlig skraldespand til komposterbare hundeaffaldsposer inde i Hundeskoven

 

Shelter

 

 

 

 

Bålplads med udsigt ud over de åbne arealer nord for Kildegården

 

 

 

 

Hundeskoven, hvor hunde må færdes frit

 

 

 

Samling af danske træer og buske