Udskriv PDF
Du er her: Forside Smør- og Fedtmosen Delområder Cirkuspladsen
| |
Boghvedeholm
Cirkuspladsen
Det åbne land nord for Kildegården
Det åbne land vest og syd for Smørmosen
Fedtmosen
Holmeengen
Kildegårdens jorder
Nord- og vestfolden & bræmmer langs Klausdalsbrovej
Smørmosen Nord
Smørmosen Syd
Træbanken
Kontakt

Gladsaxe Kommune
Vej- og Parkafdelingen
vejpark@gladsaxe.dk
www.gladsaxe.dk

Herlev Kommune
Center for Teknik og Miljø
ket@herlev.dk 
www.herlev.dk

 

Cirkuspladsen

 

Cirkuspladsen er et lysåbent græsareal, der ligger ud til Værebrovej og langs den vestlige del går stien ind til Fedtmosen.    

Gladsaxe Kommune er plejemyndighed.

 

 

Mål


Cirkuspladsen skal fremstå som et lysåbent græsareal med enkeltstående træer og buske. Plejen af arealet skal sikre området mod tilgroning og bevare områdets rekreative værdi.

 

Handlinger

  • Området plejes som brugsgræs med græsslåning ca. 20 gange i vækstsæson.
  • Ujævnheder på arealet fjernes mekanisk efter behov.
  • Der ryddes krat langs skovbrynene efter behov.
  • Ved forekomst af invasive arter kan disse bekæmpes mekanisk.
  • Bænke og borde samt affaldsbeholdere udskiftes i planperioden.
     
     

Status


Cirkuspladsen er et åbent græsareal, der ligger langs Værebrovej. Området fremstår som park og ligger i kontrast til den tilgrænsende, tætte skovsump i den nordlige del af Fedtmosen. Cirkuspladsen har en høj rekreativ værdi som opholdssted ved forskellige arrangementer med bord, bænke og bålplads. Området anvendes også til cirkus, omrejsende tivoli og lignende. Med plænegræs og højt plejeniveau rummer området ikke de store naturværdier. 

Plejen er en fortsættelse af tidligere pleje, hvor græsarealer ikke gødes.