Cirkuspladsen

 

Cirkuspladsen er et lysåbent græsareal, der ligger ud til Værebrovej og langs den vestlige del går stien ind til Fedtmosen.    

Gladsaxe Kommune er plejemyndighed.

 

 

Mål


Cirkuspladsen skal fremstå som et lysåbent græsareal med enkeltstående træer og buske. Plejen af arealet skal sikre området mod tilgroning og bevare områdets rekreative værdi.

 

Handlinger

Status


Cirkuspladsen er et åbent græsareal, der ligger langs Værebrovej. Området fremstår som park og ligger i kontrast til den tilgrænsende, tætte skovsump i den nordlige del af Fedtmosen. Cirkuspladsen har en høj rekreativ værdi som opholdssted ved forskellige arrangementer med bord, bænke og bålplads. Området anvendes også til cirkus, omrejsende tivoli og lignende. Med plænegræs og højt plejeniveau rummer området ikke de store naturværdier. 

Plejen er en fortsættelse af tidligere pleje, hvor græsarealer ikke gødes.