Om Plejeplanen


 

Plejeplanens formål

Målet med plejeplanen for Smør- og Fedtmosen er at udarbejde en langsigtet forvaltningsplan, der sørger for at plejen foregår på en måde, som sikrer områdets biologiske, landskabelige og rekreative værdier. Plejeplanen beskriver de metoder, der bruges til at styre naturens udvikling mod det ønskede mål.

 

Hvordan er plejeplanen opbygget

Plejeplanen er opdelt i følgende afsnit


Hvad er tilladt

Plejeplanen er et redskab, der giver plejemyndighederne mulighed for, uden forudgående ansøgning om tilladelse fra Fredningsnævnet, at foretage indgreb, som er beskrevet i plejeplanen i det omfang der er redegjort for de ønskede foranstaltninger. Foranstaltninger, der ændrer tilstanden i et beskyttet naturområde, kan kun ske efter særlig tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 3. Ændringer og tiltag, som ikke er beskrevet i plejeplanen kræver dispensation fra Fredningsnævnet og evt. efter naturbeskyttelsesloven.

 

Denne plejeplan afløser Plejeplan for Smør- og Fedtmosen 2010 - 2015.  


For detaljeret kort over området klik her