Tværgående


Valmuer ved Klausdal.

 

Under dette afsnit beskrives områdets tværgående værdier, trusler og fokusområder. Prioriteringen er baseret på emner, som er meget vigtige for mosen, så som beskyttede naturtyper og arter. Forekomsten af invasive arter påvirker flora- og faunasammensætningen til mindre biologisk diversitet i området. Derfor er det et særligt indsatsområde i denne plejeplan.