Det åbne land nord for Kildegården


Området består af en mosaik af eng- og græsarealer samt flere søer i forskellig størrelse og med tilhørende kratbevoksninger. Arealerne danner en bufferzone som overgang mellem landbrugsarealerne omkring Kildegården og de biologiske værdier i Fedtmosen.

Eng- og græsarealerne er delt i de tre områder Vest, Syd og Øst, da naturtilstanden og plejen er forskellig i hvert område.

Herlev Kommune er plejemyndighed.