Boghvedeholm

Græsarealer ved Gråpilevej

 

Det højtliggende areal mellem Fedtmosen og Smørmosen kaldes Boghvedeholm. Området består af åbne græsenge med stedvis tjørn og bævreasp samt mindre partier med ældre blandingsskov. Nogle af arealerne afgræsses af får og heste mens andre plejes med høslet. Den landskabelige værdi ligger i det frie udsyn over småbakkede marker i et velafgrænset landskabsrum.

Arealerne ejes og plejes af to private grundejere. Gråpilevej er en privat fællesvej, hvor de private grundejere samt Herlev Kommune forestår vedligeholdelsen. Gråpilevej og de privare havearealer indgår ikke i plejen.