Udskriv PDF
Du er her: Forside Smør- og Fedtmosen Delområder Boghvedeholm Vandhul
| |
Boghvedeholm
Græs- og skovarealer
Vandhul
Cirkuspladsen
Det åbne land nord for Kildegården
Det åbne land vest og syd for Smørmosen
Fedtmosen
Holmeengen
Kildegårdens jorder
Nord- og vestfolden & bræmmer langs Klausdalsbrovej
Smørmosen Nord
Smørmosen Syd
Træbanken
Kontakt

Gladsaxe Kommune
Vej- og Parkafdelingen
vejpark@gladsaxe.dk
www.gladsaxe.dk

Herlev Kommune
Center for Teknik og Miljø
ket@herlev.dk 
www.herlev.dk

 

Vandhul

 

Mål

Vandhullet i områdets sydligste del skal bevares og plejes af hensyn til stor vandsalamander og andre padder.

 

 

Handlinger

  • Vandhullets vand- og brinkvegetation tilses minimum én gang hvert tredje år. Ved risiko for tilgroning, skal der ske en udtynding ved rørskær og rydning af pil, poppel m. fl. især på de sydlige brinker.

Status

Vandhullet ligger i en skovlysning og har ikke afløb til Tibberup Å. Vandhullet er omfattet af beskyttelsen efter naturbeskyttelseslovens §3. 

Undersøgelse af vandhullet i 2008 viste, at naturtilstanden var dårlig på grund af højt næringsindhold, tilgroning og manglende undervandsplanter. Ved undersøgelsen blev observeret snog og skrubtudser. Tidligere har stor vandsalamander levet i det lille vandhul.

 

Vandhul skjult mellem træer og høj vegetation