Udskriv PDF
Du er her: Forside Smør- og Fedtmosen Tværgående Rekreative muligheder
| |
Særlige naturtyper og arter
Invasive arter
Information
Undersøgelser og opfølgning
Rekreative muligheder
Kontakt

Gladsaxe Kommune
Vej- og Parkafdelingen
vejpark@gladsaxe.dk
www.gladsaxe.dk

Herlev Kommune
Center for Teknik og Miljø
ket@herlev.dk 
www.herlev.dk

 

Rekreative muligheder

Selv om Smør- og Fedtmosen ligger midt i et storbyområde, rummer mosen mulighed for mange varierede naturoplevelser, som virker upåvirket af byen. Det er muligt at opleve mosens natur fra de mange stier og faciliteter.

 

Størstedelen af Smør- og Fedtmosen er offentligt ejet og der er offentlig adgang til fods og på cykel. Stierne er både med asfalt, grus og græs, og kan bruges til gå-, løbe og cykelture.

 

På flere grus- og asfaltstier er der tilgængelighed for kørestolsbrugere. De markerede ridestier, er forbeholdt ryttere. Ridning på de øvrige stier er ikke tilladt.

 

Hunde må medbringes i snor i hele Smør- og Fedtmosen. I Hundeskoven, som er et indhegnet areal i Træbanken, må de dog gerne være løse.

 

De græssende dyr og blomsterfloraen i Herlev Kommunes folde må gerne opleves på nært hold. Alle folde har låger, så der er altid åben adgang for borgere, dog på eget ansvar.

 

Fiskeri er tilladt i alle søer med gyldigt fiskekort. Udsætning af fisk i søer og vandhuller er ikke tilladt, da de spiser haletudser og salamanderlarver.

 

Motoriserede køretøjer er kun tilladt på Gråpilevej. Dog er arbejdskørsel med motoriserede køretøjer også tilladt i forbindelse med drift af området.

 

Hele området er velforsynet med borde, bænke og affaldsstativer. Der er også informationsholdere med kort over mosen, som mosens besøgende kan tage med sig.

 

I Træbanken er der en shelter, bålplads og vandhane. Shelteren kan reserveres til en enkelt overnatning ved at kontakte Herlev Kommune. 

 

På Cirkuspladsen er der også bålplads og mulighed for anvendelse til omrejsende cirkus efter aftale med Gladsaxe Kommune.

 

I flere områder i Smør- og Fedtmosens sydlige del er der mulighed for at opstille mindre teltlejre og lave mindre arrangementer og aktiviteter efter aftale med Herlev Kommune.

 

I den syd-vestlige del af fredningen ligger Kildegården, som er børnenaturcenter med udstillingsfaciliteter, naturlegeplads, bålhytte, hønsehold og folde med får og kvæg. De dyrkede jorde ved Kildegården er økologisk dyrket, og i starten af sommeren danner valmuerne på marken et fantastisk rødt skær.

 

Ved Smørmosens store sø findes fugletårnet, hvorfra fuglelivet i store dele af Smør- og Fedtmosen kan følges. I tårnet er informationstavler med oplysning om fuglene i mosen.

 

Der er Nyttehaver langs Værebrovej som kan lejes af Gladsaxe Kommune. Nyttehaverne langs Klausdalsbrovej omfattes først af fredningsbestemmelserne, når de ikke længerer benyttes som haveområder.

 

Det frarådes at fodre fugle i mosen, da det tilfører næring til området som kan resultere i tilgroning af uønsket bevoksning.

 

 

 

 

Valmuer på de dyrkede marker

 

 

Folde med kvæg der afgræsser i sommerhalvåret

 

Bålhytte ved Kildegården

 

Ryttere på ridesti i Smør- og Fedtmosen