Udskriv PDF
Du er her: Forside Internt Tips og tricks Kort Upload af data til kort
| |
Odeums 3 niveauer
Opret side
Sidelayout -de 4 valg
Overskrifter og fonte
Billeder
Kort
Upload af data til kort
Brug af links
Ændring af kontaktoplysninger
Topfrise
Tjekliste, sprog og layout
Tjekliste - plan til politisk behandling
pdf udgave af plan
Hvor pdf af plan skal gemmes
Tips til projektledere om høring
Opdatering af plan, Info-ikon
Link til Odeum manual
Kontakt

By- og Miljøforvaltningen Rådhus Alle 7 2860 Søborg Telefon: 39 57 50 00 bymiljo@gladsaxe.dk

Åbningstider Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 

Kort til digitaleplaner laves følgende sted.

Data kan uploades fra Odeum til PostGIS serveren. Ved spørgsmål kontakt Oskar (Byplan) lok. 5942.

Kortmodulet i systemet muliggør at kort enten er "aktive" eller "passive". Herved skal det forstås, at der kan være mulighed for at lave et zoom eller panorerer (aktive). Eller kort kan være fastlåst til et område (passive).

Der er derfor fire forskellige kortformer der kan gøres brug af.

  • Kort med fast/dødt baggrundsdata og mulighed for interaktion – f.eks. zoom, panorering mm.
  • Kort med fast/dødt baggrundsdata og med fast udsnit

Kort skal som udgangspunkt være højrestillet og fylde halvdelen af skriveområdet- dette opnås ved at vælge layout med to koloner. Hvis kortet skal fylde hele skærmen (layout med én kolone) skal det kunne stå alene. Dvs. er det ikke er hensigtsmæssigt/tilladt at placere tekst under et helsidesbillede.

Ved brug af billeder og kort, er det vigtigt at de bruges som forklarende elementer og ikke til stemning. Stemningsbilleder/kort skal placeres i topfrisen.

OBS - Vejledning i upload af data findes her. Men vær opmærksom på at data skal refererer til den givne plan i tabelnavnet. F.eks. Vand.undtagelsesomraader. Her refererer "Vand" til at data skal kunne tilgås fra Vand's side i Mygeocloud og ikke fra de andre. Hvis det skal være data der kan tilgås fra samtlige sider, skal første del af tabelnavnet undlades. Herefter vil data fremgå under public data og vil kunne tilgås fra alle planer.