Vejledning til kort

Oversigtskort

Flere steder i plejeplanen er vist et oversigtskort med områdeafgrænsning. Kortene kan ses i fuld skærm ved at klikke på stort kort. Der kan zoomes ind og ud ved at bruge + og - knapperne nederst i højre hjørne eller scrolle med musen. Andre baggrundskort end det viste kan vælges ved at klikke på baggrund øverst på kortene.

 

                                          Her er vist et eksempel på et oversigtskort i plejeplanen for Smør- og Fedtmosen.

Detaljeret kort 

Plejeplanen har også en fane kaldet kort. Klikkes der på denne fane åbnes et nyt stort GIS-kort, hvor der er endnu flere muligheder for at tænde og slukke for mange forskellige temaer.

For at få adgang til kortmenuen klikkes på de tre vandrette blå streger øverst oppe i venstre hjørne.

Kortlagene er delt op i delområder og temaer. Under delområder kan man tænde områdeafgrænsning for de enkelte delområder. Under temaer er en lang række forskellige oplysninger.

Klik på baggrund i den øverste værkstedslinje for at ændre baggrundskortet til f.eks. satellit foto. På knappen signatur kan du se en oversigt over tilvalgte temaer.

Her er et eksempel hvor der er tændt for forskellige temaer i kortet.

                                           Her er et eksempel, hvor der er tændt for forskellige temaer i kortet.

Udskrift af kort

For at udskrive et kortudsnit trykkes på MapClient Print øverst i højre hjørne i GIS-kortet. Der åbnes nu et vindue, hvor det er muligt at vælge, hvilken del af kortet, der ønskes udskrevet. 

Juster størrelse og placering på den lyseblå ramme ved at trække i den med musen. For at tilføje en signaturforklaring til det printede kort markeres feltet Include legend. Når markeringen er tilfredsstillende trykkes på print. Dette åbner en PDF-fil, der efterfølgende kan printes ved at trykke CTRL + P.