Giv din mening til kende

Planen er i offentlig høring. Det betyder, at du har mulighed for at komme med indsigelser og bemærkninger eller forslag til ændringer i planen.

Indsend dine kommentarer, og du er med til at påvirke processen inden Byrådet tager endelig stilling til planen.

Høringssvar skal være kommunen i hænde senest den 26. juni 2016.

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 26. juni 2016 23:59