Smørmosen Syd


Døde birketræer med svampe i Smørmosen

 

Smørmosen Syd består af en blanding af moser, rørsump, pile- og birkekrat, sumpede skovpartier samt små søer med åbent vandspejl. Den største sø, Smørmosen, er opstået efter tidligere tiders tørvegravning og har en god økologisk tilstand. Da søens åbne vandflader er mindre end 5 ha er den ikke omfattet af statens vandområdeplaner og overvågning. Tibberup Å har sit udspring i søens vestlige del. Vedligeholdelsen af vandløbet er ikke omfattet af plejeplanen, men er fastsat i Regulativ for Tibberup Å pdfvandloebsregulativ_for_tibberup_aa.pdf (7.2 MB). Der er kun en enkelt sti i områdets nordvestlige del. Området rummer et af de væsentligste kerneområder i fredningen, og her foretages kun naturpleje for at fastholde mosernes naturværdier.

Herlev Kommune er plejemyndighed.