Nord- og Vestfolden & bræmme langs Klausdalsbrovej


Fugtig lavning med kvæg, Vestfolden 2015

Området ligger i den vestlige del af fredningen, mellem fredningsgrænsen og de dyrkede marker. Den nordlige del består af åbne, let kuperede græsenge, Nordfolden og Vestfolder, med spredt kratbevoksning og en fugtig lavning. Engene afgræsses af kvæg og får. Det sydlige område består af en lang, smal græsbræmme langs Sortsøvej og Klausdalsbrovej samt en lille sø, Sortsø.

Man kan komme til området via Klausdalsbrovej, Sortsøvej og Stadagervej, og der er mulighed for at færdes på græs-, grus- og ridestier mellem dyrefoldene og de dyrkede marker.

Området skråner flere meter fra Klausdalsbrovej i syd mod Tibberup Å i nord. Den sydligste del af Vestfolden ligger op ad en skråning, hvor der er udsigt ud over Kildegårdens jorder og det åbne land nord for Kildegården.

Herlev Kommune er plejemyndighed.