Kildegårdens jorder

Kildegården med dyrefolde, marker og Vandtårnssøen i forgrunden

 

Landskabet omkring Kildegården er et åbent, let kuperet agerland med dyrkede marker, folde med kvæg, får og geder, flere små søer, spredte træer og enkelte levende hegn. Terrænet er let faldende fra Klausdalsbrovej mod Tibberup Å. Publikum kan færdes i området langs markveje og stier.

Herlev Kommune er plejemyndighed.