Holmeengen

Gråpilevej med Holmeengen til venstre og Salamandersøen til højre, 2015

 

Området består af tidligere haveareal, vedvarende græsarealer og søer. Havearealet fra den nedbrændte gård, Holmegård, udgør den centrale del af området og omkranses af levende hegn og træer. Arealet er indrettet med borde, bænke og en bålplads. Øst og vest for havearealet findes græsarealer som rummer hver sin sø, Holme Sø i vest og Salamandersøen i øst. I kratbevoksningen syd for havearealet findes en delvis opfyldt og tilgroet sø, Sø H. Fra Gråpilevej, som går gennem området, findes græsstier ind til have- og græsarealerne.

 

Herlev Kommune er plejemyndighed.