Det åbne land vest og syd for Smørmosen

Valmuer på eng ved Klausdal

 

Det åbne land vest og syd for Smørmosen danner en bufferzone som overgang mellem mosens biologiske værdier og Klausdal, nyttehaverne mod syd samt Træbanken mod vest. I området findes eng- og græsarealer, dyrefoldene Fugletårnsfolden og Klausdalfolden, træer, krat og levende hegn samt søen, Fugletårnssøen. Et stisystem fører rundt om Smørmosens sydlige del.

Herlev Kommune er plejemyndighed.