Oprettelse af høringsdialog

Høringsdialog opsættes under Administrationsfanen i Odeum. Ved spørgsmål kontakt Oskar (byplan 5942) eller se denne maunal http://eplan.odeum.com/dk/manual/oevrigt/dialog/dialog.htm

Høringsdialogen indsættes i en almindelig Odeum side som en "dialog".

 

Link til høringsdialog

På de sider, der er i høring skal man under "rediger sidens egenskaber" sætte "fokus tekst" til den url, som peger hen på placeringen af høringsdialog siden. Dette skal gøres ved alle sider, der sættes i høring. Vær obs på, at fokus tekst ikke nedarves. Når dette gøres vil borgeren kunne komme til høringsdialogen ved at klikke på høringsikonet.

 

Tilretning af høringsdialogside i processen

Før planen går i høring indsætter du følgende tekst (høringsdialogen er endnu ikke sat til):

"Vent lidt med at give din mening til kende...

Planen er endnu ikke i offentlig høring.

Når planen går i høring, har du mulighed for at komme med indsigelser og bemærkninger eller forslag til ændringer i planen.

På denne måde er du med til at påvirke processen inden Byrådet tager endeligt stilling"

 

Når planen er i høring indsætter du denne tekst over høringsdialogen:

"Giv din mening til kende...

"Planen er i offentlig høring. Det betyder, at du har mulighed for at komme med indsigelser og bemærkninger eller forslag til ændringer i planen.

Indsend dine kommentarer, og du er med til at påvirke processen inden Byrådet tager endeligt stilling til planen"

 

Når planen ikke længere er i høring fjerner du høringsdialogen fra siden og teksten udskiftes til :

"Høringsperioden er desværre udløbet...

Planens høringsproces er afsluttet.

De indsendte høringssvar indgår i sagen, når Byrådet tager endeligt stilling til planen"

 

De tre formuleringer ligger som "forfatter indhold" også kendt som "globaleafsnit". Navnene er  "pre høringstekst", "høringstekst" og "posthøringstekst"

Når planen "kører" normalt bør høringssiden slukkes i Odeum, så den ikke er synlig og forvirrer.

Ligeledes skal link tekst også indsættes som forfatter indhold. Dette gøre af to grunde. At skabe et ensartet udtryk og for at kunne ændre i teksten fra centralt sted.