Høring - H

Ud for de enkelte menupunkter på klik 3-niveau for sektorplaner kan der indsættes et "H" der indikerer, at menupunktet er i høring. Når "H'et" indsættes, kommer teksten "Høring" også frem i tekstfeltets øverste højre hjørne.

 

 

Sådan indsætter du "H'et"

Find i menustrukturen den side, der skal have det lille H. klik på "Rediger sidens egenskaber".

Skriv H i feltet "Fokus titel" og klik "Opdater" nederst på siden.

Tjek siden ind i versionsstyringen, og det lille H vises.

 

Det skal derudover også fremgå på planportalens forside, hvilke planer der er i høring

 

Derfor skal de direkte link der er til planen tilføjes et "(planen er i høring)". Det er projektlederensavnsvar på tilføje og fjerne denne teksttilføjelse på rette tidspunkt.